1. Fördelar med att gå med i en kedja?

Att vara egen företagare är en blandning av risker och möjligheter. En färdig och beprövad affärsidé att arbeta utifrån gör att riskerna blir mindre medan möjligheterna fortfarande är vidöppna. Som företagare inom Pölsemannen behöver du inte bekymra dig om utformning och dekor av vagnen, inte heller att ta fram säljande skyltar, göra marknadsundersökningar eller utveckla produkterna. Ansvaret för detta ligger hos servicekontoret. Själv kan du koncentrera dig på att lägga upp ditt arbete på ett sådant sätt att just du blir framgångsrik.

2. Vilken utbildning och erfarenhet behövs?

Avgörande för hur du lyckas är dina personliga egenskaper. Det är viktigt att du tycker om att arbeta med människor, att ha känsla för service och kan bjuda på sitt goda humör. Allt detta är mycket viktigare än yrkeserfarenheter. Utbildning och allt stöd du behöver får du som medlem i kedjan.

3. Vad får jag för hjälp inför starten?

Din start planeras noggrant av servicekontoret. När du bestämt dig för att bli Pölsemannenföretagare kommer du att få en egen kontaktperson på servicekontoret. Denna person kommer att vara ett stöd och hjälpa till med allt som kommer att behövas för att lyckas som egenföretagare. När du är medlem i kedjan har du fortsatt stöd från vårt servicekontor, närhelst du behöver råd och tips. Pölsemannen hjälper även till med att förmelda kontakter med låneinstitut. 

4. Hur mycket kapital behövs?

Kapitalbehovet kan variera beroende på vilken ort och plats som du skall starta din rörelse på. Det normala kapitalbehovet är ett rörelsekapital på ca 30.000 kr till 200 000 kr .Inträdesavgift till kedjan är från 125.000 kr som används bland annat till att ställa i ordning försäjningsplatsen, en utökad marknadsföringsinsats under de första månaderna och till din utbildning.

5. Får jag någon hjälp med finansieringen?

Ja, vi hjälper dig med dina kontakter med bank eller annan finansiering som du vill använda dig av, om du inte har eget kapital. Det som oftast krävs är att du inte har några betalningsanmärkningar samt en borgensman för lånet.

6. Vem bestämmer kvalitetsnivån?

För att kunna garantera våra gäster den högsta kvalitetsnivån i allt vi gör sker regelbundna kvalitetskontroller av representanter från servicekontoret. Att ställa höga krav på våra medarbetare är det bästa sättet för att få alla enheter att bli framgångsrika. I en kedja blir alla lidande om någon inte håller måttet. Du som företagare måste se positivt på kontrollerna och ta dem som bra tillfälle att gå igenom en rad frågor, dels få råd och hjälp.

7. Betalar jag några löpande avgifter till kedjan?

Ja, för den löpande servicen betalar du en fast avgift baserad på din omsättning. Servicekontorets uppgift är att hjälpa dig att utveckla och lyckas med din verksamhet. Det kan vara allt från marknadsföring och konkurrentanalys till hur hur du ska reparera utrustning eller anställa en ny medarbetare. Servicekontoret jobbar också löpande med att skapa PR för kedjan, utveckla sortimentet och förhandla med leverantörer m.m.

8. Vad händer om jag vill sälja min rörelse?

Som egenföretagare kan du sälja din rörelse när du vill. Du får då hjälp av servicekontoret med hur du skall annonsera och andra saker som en försäljning innebär. Pölsemannen beslutar om köparen är en lämplig kandidat.

To top